Jump to content

BC.Game Slogan Competition! Prize = 1 ETH!!


Coco_Father

Recommended Posts

1) BC Game - Life is a game.

2) BC Game - Adrenaline is just the beginning.

Link to comment
Share on other sites

 • Community Manager

1 - bc.game  Big Chance To Change

2 - bc.game : To Continue Is Power

Link to comment
Share on other sites

Welcome to BC.Game

Are you ready for rich life?

Let start bet !

 

Link to comment
Share on other sites

Bc.game-Live playing!

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, Forum_Dad said:

Cuộc thi Slogan BC.Game

 

Giải thưởng cho khẩu hiệu tốt nhất là 1 ETH!

 

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cố gắng đưa ra khẩu hiệu tốt nhất cho BC.Game. Một khẩu hiệu nắm bắt được bản chất của BC.Game là gì. Vì không ai trong chúng tôi đủ chín chắn để đưa ra một khẩu hiệu thực sự không liên quan đến điều gì đó không phù hợp, hoặc trong trường hợp của Coco, hoàn toàn NSFW, chúng tôi quyết định gọi cho bạn. Cộng đồng tuyệt vời và sáng tạo của chúng tôi chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng hoặc thất bại trong việc cung cấp. Vì vậy, đặt sự tuyệt vời tập thể của bạn để làm việc và mang lại cho chúng tôi khẩu hiệu tốt nhất bạn có thể nghĩ đến. 

 

 • Tối đa 2 khẩu hiệu cho mỗi người chơi .  

 • Phần thưởng là 1 ETH.

 • Nếu có hai khẩu hiệu rất giống nhau, cái nào được đăng đầu tiên sẽ nhận được giải thưởng.

 • Nếu bạn chỉnh sửa bài đăng của mình thì dấu thời gian của chỉnh sửa sẽ được sử dụng để xác định bài đăng nào được thực hiện trước, trong trường hợp có các khẩu hiệu tương tự. 

 • Quản trị viên sẽ là giám khảo.

 

Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy những gì bạn có thể đưa ra. Tôi biết nó sẽ tốt hơn của tôi, đó là, trò chơi đánh bạc trực tuyến hay trò chơi Coco mà tôi không thể gõ được vì nó quá NSFW đến nỗi tôi sẽ phải cấm bản thân mình lặp lại.

 

Dưới đây là một số ví dụ, khẩu hiệu nên to và súc tích

Nike chỉ làm điều đó.
Apple - Nghĩ khác.
Wendy - Thịt bò ở đâu?
Coca-Cola - Hạnh phúc mở.
L'Oreal - Bởi vì bạn xứng đáng
M & Ms - tan chảy trong miệng bạn, không phải trong tay bạn.
De Beers - Một viên kim cương là mãi mãi.
Wheaties - Bữa sáng của nhà vô địch.

Link to comment
Share on other sites

Bc.game-All or nothing!

Link to comment
Share on other sites

BC.Game - Bet as a Cryptolover

Bc.Game -  Play fair, win HUGE

Link to comment
Share on other sites

1. U are loser of today but U have uncountable chances to be a winner of Chicken Dinner Medal in next days..

2. Legend never say "Give Up”...Many losings of u can be changed many Winning in every minute...

Link to comment
Share on other sites

Travel into another world @ BC.game

 

Link to comment
Share on other sites

On 7/22/2020 at 9:39 PM, Forum_Dad said:

BC.Game Slogan Competition

 

Prize For The Best Slogan Is 1 ETH!

 

We have been racking our brains trying to come up with the best slogan for BC.Game. A slogan that captures the very essence of what BC.Game is. Since none of us are mature enough to come up with a real slogan that didn’t involve something inappropriate, or in Coco’s case, completely NSFW, we decided to call upon you. Our amazing and creative community that has never once let us down or failed to deliver. So put your collective awesomeness to work and bring us the best slogan you can think of. 

 

 • 2 slogans maximum per player.  

 • The reward is 1 ETH.

 • If there are two slogans that are very similar, the one that posted first will get the prize.

 • If you edit your post then the timestamp of the edit will be used to determine which post was made first, in the event of similar slogans. 

 • Admins will be the judges.

 

We look forward to seeing what you can come up with. I know it will be better than mine, which was, “BC.game Gamble Gamble” or Coco’s which I can’t even type because it was so NSFW that I would have to ban myself for repeating it.

 

Here are some examples, the slogan should be loud and concise

Nike – Just Do It.
Apple – Think Different.
Wendy's – Where's the Beef?
Coca-Cola – Open Happiness.
L'Oreal – Because You're Worth It.
M&Ms – Melts in Your Mouth, Not in Your Hands.
De Beers – A Diamond is Forever.
Wheaties – The Breakfast of Champions.

BC.game- everybody win

BC.game- where fun and exciting games!

Link to comment
Share on other sites

You need to be a member in order to leave a comment

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...