Jump to content
Coco_Father

BC.Game Slogan Competition! Prize = 1 ETH!!

Recommended Posts

On 8/19/2021 at 10:46 PM, InvictaLux said:

BC.GAME

Making crypto history.

I still think this shoulda won.

Share this post


Link to post
Share on other sites

BC.Game - more than play

 

A B C D... - start alphabet 

A BC - start new game vision... Join

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just a reminder of my idea for the BCGame slogan…

“BC.Game - We Bet You’ll Win Big”

BC.Game - “Bet Crypto - Win a Fortune”

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bc.game-be always on top

Bc.game  ...luck is in your hands

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Because only Champion's Worth It."

"You can’t beat the real thing, you thought?"

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

BC.GAME. WHERE BIG CHUNGUS COMES TO PLAY

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.07.2020 at 15:39, Coco_Father said:

Konkurs na hasło BC.Game

 

Nagroda za najlepszy slogan to 1 ETH!

 

Łamieliśmy się, próbując wymyślić najlepsze hasło do BC.Game. Slogan, który oddaje istotę tego, czym jest BC.Game. Ponieważ nikt z nas nie jest wystarczająco dojrzały, aby wymyślić prawdziwy slogan, który nie zawierałby w sobie czegoś niestosownego, lub w przypadku Coco całkowicie NSFW, postanowiliśmy wezwać Was. Nasza niesamowita i kreatywna społeczność, która nigdy nas nie zawiodła ani nie spełniła swoich oczekiwań. Wykorzystaj więc swoją zbiorową wspaniałość i przynieś nam najlepsze hasło, jakie możesz wymyślić. 

 

 • Maksymalnie 2 slogany na gracza .  

 • Nagroda to 1 ETH.

 • Jeśli pojawią się dwa hasła, które są bardzo podobne, nagrodę otrzyma ten, który zamieścił pierwszy.

 • Jeśli edytujesz swój post, w przypadku podobnych sloganów znacznik czasu edycji zostanie użyty do określenia, który post został utworzony jako pierwszy. 

 • Sędziami będą administratorzy.

 

Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co możesz wymyślić. Wiem, że będzie lepsze niż moje, czyli „BC.game Gamble Gamble” lub Coco's, których nie mogę nawet napisać, ponieważ było to tak NSFW, że musiałbym zbanować się za powtarzanie tego.

 

Oto kilka przykładów, hasło powinno być głośne i zwięzłe

Nike po prostu zrób to.
Apple – myśl inaczej.
Wendy's – Gdzie jest wołowina?
Coca-Cola – Otwarte Szczęście.
L'Oreal – bo jesteś tego wart.
M&Ms – rozpływa się w ustach, a nie w dłoniach.
De Beers – Diament jest wieczny.
Wheaties – Śniadanie Mistrzów.

BC.GAME WCHOSZISZ I JUZ SIE NIE WYPROWADZASZ

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/22/2020 at 3:39 PM, Coco_Father said:

BC.Game Slogan Competition

 

Prize For The Best Slogan Is 1 ETH!

 

We have been racking our brains trying to come up with the best slogan for BC.Game. A slogan that captures the very essence of what BC.Game is. Since none of us are mature enough to come up with a real slogan that didn’t involve something inappropriate, or in Coco’s case, completely NSFW, we decided to call upon you. Our amazing and creative community that has never once let us down or failed to deliver. So put your collective awesomeness to work and bring us the best slogan you can think of. 

 

 • 2 slogans maximum per player.  

 • The reward is 1 ETH.

 • If there are two slogans that are very similar, the one that posted first will get the prize.

 • If you edit your post then the timestamp of the edit will be used to determine which post was made first, in the event of similar slogans. 

 • Admins will be the judges.

 

We look forward to seeing what you can come up with. I know it will be better than mine, which was, “BC.game Gamble Gamble” or Coco’s which I can’t even type because it was so NSFW that I would have to ban myself for repeating it.

 

Here are some examples, the slogan should be loud and concise

Nike – Just Do It.
Apple – Think Different.
Wendy's – Where's the Beef?
Coca-Cola – Open Happiness.
L'Oreal – Because You're Worth It.
M&Ms – Melts in Your Mouth, Not in Your Hands.
De Beers – A Diamond is Forever.
Wheaties – The Breakfast of Champions.

Bc game: get rich,win big,BeClever

 

On 7/22/2020 at 3:39 PM, Coco_Father said:

BC.Game Slogan Competition

 

Prize For The Best Slogan Is 1 ETH!

 

We have been racking our brains trying to come up with the best slogan for BC.Game. A slogan that captures the very essence of what BC.Game is. Since none of us are mature enough to come up with a real slogan that didn’t involve something inappropriate, or in Coco’s case, completely NSFW, we decided to call upon you. Our amazing and creative community that has never once let us down or failed to deliver. So put your collective awesomeness to work and bring us the best slogan you can think of. 

 

 • 2 slogans maximum per player.  

 • The reward is 1 ETH.

 • If there are two slogans that are very similar, the one that posted first will get the prize.

 • If you edit your post then the timestamp of the edit will be used to determine which post was made first, in the event of similar slogans. 

 • Admins will be the judges.

 

We look forward to seeing what you can come up with. I know it will be better than mine, which was, “BC.game Gamble Gamble” or Coco’s which I can’t even type because it was so NSFW that I would have to ban myself for repeating it.

 

Here are some examples, the slogan should be loud and concise

Nike – Just Do It.
Apple – Think Different.
Wendy's – Where's the Beef?
Coca-Cola – Open Happiness.
L'Oreal – Because You're Worth It.
M&Ms – Melts in Your Mouth, Not in Your Hands.
De Beers – A Diamond is Forever.
Wheaties – The Breakfast of Champions.

Bcgame:Get rich,win Big,BeClever

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/22/2020 at 6:55 PM, hanvee said:

BC rules the GAME  

 

 

i need  some dollars

Share this post


Link to post
Share on other sites

-BC Game- where Coco and crypto become our friend and family. 
 

-BC Game- bc (because) gaming is better with crypto.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bc- for crypto fanatics

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is this a scam contest? Two years no winner! Take this thread down @Coco_Father

Share this post


Link to post
Share on other sites

You need to be a member in order to leave a comment

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...