Jump to content
Coco_Father

BC.Game Slogan Competition! Prize = 1 ETH!!

Recommended Posts

BC GAMES..... HAVE FUN WHILE EARNING.

BC GAMES....... EARNING IS FUN

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/22/2020 at 3:55 PM, hanvee said:

BC rules the GAME  

 

 

BC more then just 2 Symbols it need nö more to Say just bc 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vào ngày 22/7/2020 lúc 20:39, Coco_Father nói:

Cuộc thi Slogan BC.Game

 

Giải thưởng cho hiệu ứng hay nhất là 1 ETH!

 

Chúng tôi đã vắt kiệt và cố gắng tìm kiếm hiệu xuất hay nhất cho BC.Game. A Capture the quality of BC.Game is what. Vì không ai trong chúng ta đủ trưởng thành để nghĩ ra một khẩu hiệu thực sự không liên quan đến điều gì đó không phù hợp, hoặc trong trường hợp của Coco, hoàn toàn là NSFW, chúng tôi quyết định kêu gọi bạn. Tuyệt vời cộng đồng và sự sáng tạo của chúng tôi, chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng hoặc thất bại trong công việc. Vì vậy, hãy tận dụng tuyệt đối sự tuyệt vời của bạn và mang lại cho chúng tôi, tôi có thể sử dụng hiệu quả hay nhất mà bạn có thể nghĩ ra. 

 

 • Tối đa 2 khẩu hiệu cho mỗi người chơi .  

 • Phần thưởng là 1 ETH.

 • If have the two password same same nhau, câu nào đăng trước sẽ được giải.

 • Nếu bạn chỉnh sửa bài đăng của mình, thì thời gian của việc sửa đổi sẽ được sử dụng để xác định bài đăng nào được thực hiện trước, trong trường hợp có các ký tự tương ứng. 

 • Viên quản trị sẽ là giám sát.

 

Chúng tôi mong muốn được xem những gì bạn có thể đưa ra. Tôi biết nó sẽ tốt hơn của tôi, đó là "BC.game Gamble Gamble" hoặc Coco mà tôi thậm chí không thể nhập vì nó là NSFW đến mức tôi sẽ phải cấm bản thân vì lặp lại nó.

 

Dưới đây là một số ví dụ, mã hiệu nên để và rút ngắn

Nike chỉ làm điều đó.
Apple - Other.
Wendy's - Thịt bò ở đâu?
Coca-Cola - Mở rộng hạnh phúc.
L'Oreal - Vì bạn xứng đáng.
M & Ms - Tan ra trong tay bạn, không phải trong tay bạn.
De Beers - Một viên kim cương là mãi mãi.
Wheaties - sáng của những nhà vô địch.

+ Slogan 1:  Trào lưu mọi cảm xúc tại BC.game

+ Khẩu hiệu 2: Thúc đẩy đam mê phiêu lưu của bạn tại BC.game

Thanks everyone.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.07.2020 at 17:36, Monstrous Eberto said:

BC Game. Повелитель Луны! 

 

On 22.07.2020 at 23:35, ROCKnROLL said:


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. «Будьте умны! Направление игры всегда меняется»
 
2. Не думайте слишком много о неважных вещах, лучше попробуйте сразу же сыграть в игру !!!
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bc.game

Everytime you log off we kill a puppy, your move.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fun zone come in BC zone🤩

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bc.game - That trustworthy casino

Bc.Game - Don't trust, Verify!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/22/2020 at 9:39 PM, Coco_Father said:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               21TH CENTURY AD -

                                                             DEFY THE ODDS. VENTURE INTO THE FUTURE 

                                                                                                                               BC GAMES  -CRYPTO GAMES    

 

 

BC.Game Slogan Competition

 

Prize For The Best Slogan Is 1 ETH!

 

We have been racking our brains trying to come up with the best slogan for BC.Game. A slogan that captures the very essence of what BC.Game is. Since none of us are mature enough to come up with a real slogan that didn’t involve something inappropriate, or in Coco’s case, completely NSFW, we decided to call upon you. Our amazing and creative community that has never once let us down or failed to deliver. So put your collective awesomeness to work and bring us the best slogan you can think of. 

 

 • 2 slogans maximum per player.  

 • The reward is 1 ETH.

 • If there are two slogans that are very similar, the one that posted first will get the prize.

 • If you edit your post then the timestamp of the edit will be used to determine which post was made first, in the event of similar slogans. 

 • Admins will be the judges.

 

We look forward to seeing what you can come up with. I know it will be better than mine, which was, “BC.game Gamble Gamble” or Coco’s which I can’t even type because it was so NSFW that I would have to ban myself for repeating it.

 

Here are some examples, the slogan should be loud and concise

Nike – Just Do It.
Apple – Think Different.
Wendy's – Where's the Beef?
Coca-Cola – Open Happiness.
L'Oreal – Because You're Worth It.
M&Ms – Melts in Your Mouth, Not in Your Hands.
De Beers – A Diamond is Forever.
Wheaties – The Breakfast of Champions.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1."Only with BC.game do you feel free!!!"

2. "BC.Game The Clear Choice!!!"

 

Всем удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

BC.Game
Community driven gaming

BC.Game
Community driven Social Gaming

BC.Game
Welcome Home

BC.GAME
Setting the standard in social gaming

BC.GAME
Community driven, crypto fueled.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, fr338onus said:

BC.Game
Community driven gaming

BC.Game
Community driven Social Gaming

BC.Game
Welcome Home

BC.GAME
Setting the standard in social gaming

BC.GAME
Community driven, crypto fueled.

sorry im new to the forum and i couldnt edit...

these are my 2 


BC.Game
Welcome Home


BC.GAME
Community driven, crypto fueled.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prepare to want Bc.Game

It's that Bc.Game feeling

Edited by Флинт

Share this post


Link to post
Share on other sites

You need to be a member in order to leave a comment

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...